Jačanje konkurentnosti tvrtke Triteh d.o.o. uvođenjem IKT

Projekt „Jačanje konkurentnosti tvrtke Triteh d.o.o. uvođenjem IKT.“ koji provodi poduzeće Triteh d.o.o. u sklopu Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2, KK.03.2.1.19 – inačica 1, sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Projektom se ostvaruje poboljšanje 13 poslovnih procesa uvođenjem suvremenih IKT rješenja kojima se rješavaju problemi nedostatnih i neučinkovitih modela neobjedinjenog praćenja i vođenja procesa u tvrtki te nedostatnosti u uspostavljanju, održavanju i razvoju odgovarajuće interakcije s dobavljačima i klijentima.
Projektom se želi uvođenjem suvremenog IKT rješenja unaprijediti poslovanje tvrtke, čime se postiže veća učinkovitost i produktivnost u tvrtki, bolji tržišni položaj, te u konačnici jačanje konkurentnosti domaćeg gospodarstva. Tvrtka će provedbom projekta smanjiti utrošak vremena za izvođenje operacija, odnosno postići veći stupanj efektivnog iskorištavanja radnog vremena djelatnika bez negativnog utjecaja na kvalitetu njihova rada; time će smanjiti troškove, unaprijediti proces izrade i provedbe projekata grijanja, hlađenja i klimatizacije i usluge održavanja i servisiranja, unaprijediti financijskoadministrativne operacije, nabavu, skladištenje i distribuciju, te poboljšati unutarnju i vanjsku komunikaciju i interakciju sa klijentima.

Elementi projekta:
•    Aktivnost 1 – Nabava i instaliranje informatičke opreme i implementiranje mrežne infrastrukture
•    Aktivnost 2 – Nabava, implementacija i prilagodba novih softverskih rješenja sa postojećim i edukacija korisnika za korištenje sustava i opreme
•    Aktivnost 3 – Upravljanje projektom
•    Aktivnost 4 – Promidžba i vidljivost

Cilj Poziva: Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.
Opći cilj projekta je podržati razvoj informacijskog društva RH i pridonijeti jačanju tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom IKT.
Specifični cilj projekta je optimiziranje 13 procesa u tvrtki uvođenjem IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa u tvrtku Triteh u vidu 3 poslovna informacijska sustava sa pripadajućom informatičkom opremom i programskim licencama. Time se rješavaju sadašnji problemi poslovanja i rasta tvrtke, odnosno optimiziraju poslovni procesi i postiže učinkovitija organizacije rada, poboljšava komunikacija i razmjena podataka u tvrtki, njihova pohrana i analiza na mikro i makro razinama poduzeća, te poboljšava interakcija s klijentima i dobavljačima, što pozitivno utječe na prihode i tržišni položaj tvrtke.
Rezultati projekta:
•    Optimizacija 13 poslovnih procesa u tvrtki Triteh
•    Projekt uspješno financiran i završen
•    Javnost informirana o provedbi projekta

Razdoblje provedbe projekta: od 31.10.2019. godine do 30.04.2021. godine
Ukupna vrijednost projekta je 715.427,78 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 370.519,25  HRK.
Više informacija:
+385 1 35 35 450
[email protected]
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
www.strukturnifondovi.hr
https://razvoj.gov.hr/

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Triteh d.o.o.

NEWSLETTER

Prijavite se i saznajte sve novosti

NEWSLETTER

Prijavite se i saznajte sve novosti

TRITEH d.o.o.
Trgovačka 6, 10000 Zagreb, Hrvatska

T: +385 1 35 35 450
F: +385 1 35 35 459
E: [email protected]
OIB: 72888268545